Uitbouw Medical Health post Bafuloto

Het bestuur heeft besloten in te gaan op de vraag van de Regionale Directrice Gezondheid in Brikama om een overdekte wachtruimte en buitentoiletten voor bezoekers te bouwen op het terrein van ons laatste project in Bafuloto. Dit was een voorwaarde om in de post bevallingen te kunnen doen, aangezien de zwangere vrouwen een goedverzorgde wachtruimte moeten hebben voordat zij geholpen kunnen worden. Tevens moet er voor de meegekomen familie een fatsoenlijk toilet zijn op het terrein buiten de post. In de bouw is ook een uitgifte-loket voor medicijnen opgenomen en een paar materiële voorzieningen. Met de aannemer is afgesproken dat e.e.a. medio februari gereed is.