Verantwoording.

Opbrengst verloting.

Afgelopen vrijdag 31 oktober is door notaris Van Linge de trekking verricht van de gehouden verloting voor onze Stichting. In totaal zijn er door de verkopers 582 loten “aan de man” gebracht en dat levert dus een slordige € 2900,= op voor de kas. En omdat de organisatie van de verloting grotendeels is gesponsord en de prijzenpot   door ondersteunende ondernemers is ingebracht komt er een bedrag van ruim    €2400,= ten goede aan onze doelen. We danken alle verkopers voor dit mooie resultaat en huldigen onze sponsoren: ALWICA Holding; Afien Accountants & Bedrijfsadviseurs; Keurslager Drent; De Echte Bakker – Bakker Bos; Offerein AH-supermarkten; Restaurant Babylon en Van Linge & Tillema Notarissen!!!  

Sponsoring!!!

Via de koster van de Hoofdstraatkerk mochten we als Stichting een bijdrage in ontvangst nemen van een niet nader te noemen dame, die van haar AOWtje toch nog elke week een euro wil geven aan “het goede doel”! Heel hartelijke dank voor deze “met het hart” afgestane gift! Dit waarderen we ten hoogste! (07 okt 2014)

Opbrengst Fancy Fair 2014.

Na alle inspanningen vooraf en het werk verzet op de, overigens stralende, dag zelf kunnen we vaststellen, dat het resultaat er ook naar is…..boven verwachting goed:    er is ruim € 3300,00 binnengekomen! Dank aan allen die dit schitterende resultaat voor elkaar hebben gekregen!!! Dit geeft ons als bestuur weer een stuk enthousiasme om door te gaan met onze projecten in Gambia.

Bijgedragen aan de bouw van de basisschool.

Er is inmiddels na zo’n anderhalf jaar al flink bijgedragen aan de bouwkosten van de basisschool in Serekunda. Het geld is zo als u kunt zien op de nieuwspagina omgezet in bouwmaterialen en de school krijgt al mooi vorm! De eerste lokalen zijn al zichtbaar. De Stichting heeft inmiddels al meer dan de overeenkomst van 1 miljoen GMD afgedragen. Alle bedragen worden aan beide zijden van de contactlijn nauwkeurig verantwoord. Er zijn degelijke afspraken gemaakt aangaande de plannen en de nog uit te voeren werkzaamheden. Op de nieuwspagina houden we u op de hoogte van de voortgang van de bouw met foto’s, zodat u mede getuige bent van de inzet van de mensen van de Bethel Church-gemeente. Lovenswaardig hoe enthousiast ze zijn!

Het eerste jaar zit er op!

Het eerste jaar van onze Stichting De regenboog voor Gambia zit er op. Wij, als bestuur, hebben er een zeer goed gevoel over! We hebben inmiddels veel bereikt. Zie maar eens naar de jaarrekening elders in de website. Een jaar met veel actie! Een taartenactie, een opening van de Gambia-shop, een Fancy Fair bij de Hoofdstraatkerk, een verkenningsreis naar Gambia met dertien mensen, de aandelenverkoop en niet te vergeten de verkregen collectes en giften hebben geleid naar een fantastisch resultaat voor de hulp aan de gemeenschap in Gambia. Het heeft geresulteerd in een afgemaakte Bethel Church en vooral een gigantisch mooie voortgang van de bouw van de basisschool. Het overeengekomen bedrag dat wij als Stichting wilden bijdragen is inmiddels voor bijna 70% ingelost. Het resterende deel is naar verwachting rond de maand april ter beschikking. Onze voorzitter is momenteel (januari 2014) in Gambia om verdere besprekingen te voeren over een eventuele voortzetting van de ondersteuning voor de basis-school, onder door de Stichting te stellen voorwaarden. Dankzij de hulp van de jongelui van het Roelof van Echten College en de vrijwilligsters van de shop, de donateurs en de vele gulle gevers, die onze Stichting een warm hart toe dragen voelen wij als bestuur ons gesterkt om door te gaan voor een nieuw jaar. Als de gelukwensen voor het nieuwe jaar omgezet kunnen worden in eenzelfde positief resultaat zien we de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

Eerste halfjaar sinds de oprichting.

Het eerste halfjaar na oprichting van de Stichting is voorbij. We kunnen vrij tevreden terugkijken. Er is veel werk verzet. We hebben na de eerste  Fancy Fair en de Kerstmarkt  in 2012  inmiddels al heel wat mooie activiteiten uitgevoerd. In januari is de Stichting De regenboog voor Gambia officiëel opgericht. We hebben daarna een taartenactie gehouden met veel hulp vanuit het Roelof van Echtencollege, locatie Dwingeland, welke circa € 2200,= netto heeft opgebracht. We hebben de Gambia Shop met de hulp van enkele vrijwilligsters opgetuigd, ingericht en zijn in mei gestart met de verkoop. We zijn een aandelenverkoop begonnen en hebben de gehele opbrengst van de verkoop van een door Wim geschreven boekje ter beschikking gekregen. Daarnaast zijn we druk met voorbereidingen voor een nieuwe Fancy Fair op 28 september 2013, een verkenningsreis naar Gambia in oktober 2013 en natuurlijk weer diverse acties in het najaar, met kerst en in het volgende jaar. Al met al hebben we, dankzij de inspanning van vele vrijwilligers inmiddels een bedrag van netto € 9000 binnengehaald. Hiervan is een eerste aankoop van materialen voor de start van de bouw van de basisschool gedaan. We zijn er nog lang niet, maar we zijn zeer verheugd, dat begonnen kan worden met de bouw en er perspectief komt voor de kinderen uit de wijk.