Voortgang van het Project Bafuloto

De bouwer heeft met zijn mensen een rappe voortgang in het project. Nadat hij al direct na het overleg en de ondertekening van het contract daags erna het bouwterrein gereed had gemaakt is er inmiddels al een duidelijke vorm zichtbaar. Direct na de verkiezingen in december 2021, waarbij er een bouwstop was, is de draad weer opgepakt in januari en nu staat er half januari al een gebouw en zijn ze bezig met de dakbedekking en de afwerking van de muren. Het ziet er allemaal al prima uit.