Wachtruimte en toiletten gereed!!

De geplande overdekte wachtruimte en uitgifte-loket als ook de buiten toiletten voor de wachtenden zijn gereed! Het geheel heeft weer de professionele uitstraling zoals we graag zien. Een mooi resultaat, waar de vele wachtenden erg veel plezier aan beleven.

Dit, tezamen met de aanpassingen in het gebouw, maakt het nu mogelijk om de bevallingen uit te voeren die we hier graag willen. De Bafuloto Health Post krijgt hiermee een volwaardige status en dit zal al snel merkbaar zijn in de regio. De bevolking is in ieder geval zeer verheugd over de inspanningen. Inmiddels wordt er al dankbaar gebruik gemaakt van de voorzieningen. En dat is toch uiteindelijk waar we het allemaal voor doen.