Weer een bijdrage geleverd!

Eind juni is Wim weer eens in Gambia geweest en heeft aan de bouw-commissie een bijdrage kunnen overhandigen. Meteen werd de draad opgepakt en de daad weer bij het woord gevoegd om de bouw van de school te continueren. Inmiddels zijn de bouwers toe aan het storten van de vloer voor de verdieping, of zo u wilt, het plafond van de benedenlaag. We zien nu duidelijk, dat de vorm van de school er is en hoe de school er in de toekomst uit zal komen te zien. De bouw vordert al aardig, maar we zijn er nog lang niet. Inmiddels is weliswaar de koers van de dalassi omhoog gegaan, maar daarmee zijn ook de prijzen van de bouwmaterialen gestegen en dat is een aardige tegenvaller. De totale kostprijs is daardoor aanzienlijk opgelopen. Voorshands is echter wel afgesproken, dat we de benedenverdieping eerst zullen voltooien en dan trachten om zo snel mogelijk een aantal lokalen in te richten en te gaan gebruiken. Het voordeel daarbij is, dat de oude school kan worden verlaten en er geen huur meer voor hoeft te worden betaald. Het bestuur van de Stichting De regenboog voor Gambia zal een nieuwe overeenkomst opstellen met een aantal voorwaarden voor de verdere gang van zaken tav de bedoelingen met de school. Zodra deze enigzins vorm hebben gekregen zullen we die uiteraard ook ter informatie vastleggen op de site. Voorlopig zal er intensief overleg plaatsvinden over de voortgang van het project en de bijdrage welke de Stichting De regenboog voor Gambia hieraan zou kunnen leveren.juni 2014 03    juni 2014 10