Wie zijn wij

Stichting De regenboog voor Gambia is een initiatief van Wim en Leny Annen, twee leden van de Protestantse Gemeente Hoogeveen, wijk Hoofdstraatkerk. Zij zijn reeds jaren betrokken  geweest bij andere Stichtingen in Hoogeveen, die in The Gambia o.a. een kleuterschool en een Medisch Centrum hebben gebouwd en ook andere projecten tot hun werkgebied hebben gemaakt. Wim en Leny namen het voor hun rekening om, in 2009 een eerste zogenoemde “verkenningsreis” te organiseren voor mensen die interesse hadden voor dit unieke land. Daarna wisten zij, in 2011, met een groot aantal vrijwilligers, een Fancy Fair annex rommelmarkt op te zetten om geld bijeen te brengen voor het uitvoeren, ondersteunen en ontwikkelen van projecten in de armste gedeelten van Gambia. Een eerste aanzet voor een permanent fonds voor hulp in Gambia.

Na een bezoek, in februari 2012, aan de Bethel Church in Serekunda werd ze gevraagd om de kerkgemeenschap te helpen met het verbeteren en uitbreiden van hun schoolfaciliteiten voor basisonderwijs. De aanleiding om het reeds verworven fonds onder te brengen in een Stichting. Dit werd de Stichting De regenboog voor Gambia, welke notarieel is begonnen op 18 januari 2013.

Wij, het bestuur van de Stichting De regenboog voor Gambia, hebben, door de ervaringen tijdens onze reizen in Gambia opgedaan, ons het lot aangetrokken van met name de scholing van kinderen in Gambia. Kinderen hebben immers de toekomst!

De basis, die door de gemeenschap van de Bethel Church in Serekunda / Kotu Manjai reeds is gelegd, ondanks hun schaarse middelen van bestaan, verdient volgens ons een stimulans en zeker onze hulp, om de kinderen uit de wijk een betere toekomst te garanderen. Daarmee wordt winst geboekt voor de kinderen, maar op termijn, ook voor heel Gambia.

Gambiareis-2012-Jabbi-Zondag (68)           Values at Bethel

Op basis van de hierboven vermelde waarden is door de Stichting ingegaan op de vraag van de Bethel Church gemeente om bij hen op het terrein naast de door hen reeds gebouwde kerk te starten met de bouw van een Primary School. Uitgangspunt hierbij is wel, dat de gemeente zelf  de bouw ter hand neemt om de personele lasten te besparen. De Stichting zal dan zorgen voor de fondsen voor aankoop van (bouw-)materialen, know-how en hulp bij het verkrijgen van de benodigde bouwtekeningen en vergunningen. Dit resulteerde uiteindelijk in een prachtig gebouw met voldoende capaciteit, om voor jaren het beoogde onderwijs te kunnen geven.

Maar het zal niet bij alleen het helpen in de sfeer van goed onderwijs blijven. Ook de algemene gezondheidszorg baart ons grote zorg, reden waarom het bestuur op dat gebied zeker een bijdrage wil leveren en zich zal inspannen hier initiatieven vanuit de bevolking te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de bouw van een Medisch Centrum in Bullock, nadat we hiertoe een verzoek kregen van het Ministry of Health van The Gambia. Dit project is na een plaatselijk bezoek tijdens één van onze verkenningsreizen aangenomen, waarna de lokale bevolking is begonnen met de realisatie onder (bege-)leiding van een aannemer. Zie hiervoor ook de pagina “Projecten”.

DSC05954      IMG_1115

Daarnaast kan een bijdrage worden geleverd aan kleine initiatieven vanuit de bevolking, o.a. door het verschepen van materialen en (inventaris-)goederen, afhankelijk van wat er ons ter beschikking komt. Zo hebben we al bedden, beddengoed, veel kleding, verbandmiddelen en zelfs een complete operatiekamer ingepakt en verzonden naar een overeengekomen doel in Gambia.

20161116_161019    20161116_111249   IMG-20160815-WA0008

Dit heeft het bestuur vastgelegd in de acte van oprichting, onder   “doelen van de Stichting”. Dit werk kunnen wij niet doen vanuit het luchtledige, redenen waarom wij natuurlijk druk bezig zijn middels allerlei acties onze financiële middelen te verhogen en proberen we met de hulp van vele vrijwilligers onze doelen mogelijk te maken. Wilt u ons ondersteunen? Dat kan op vele manieren,                          – door directe fysieke hulp bij onze activiteiten of helpen bij de          organisatie hiervan                                                                                – door  te helpen bij de (markt-)verkoop  of het doneren van goederen hiervoor                                                                                – door overmaken van een (financiele) bijdrage of het aanmelden als sponsor, of helpen met het werven ervan                                             – door het uitdragen van onze (naams-) bekendheid in de regio        – door het uitbreiden van onze activiteiten naar andere plaatsen…      U ziet het, als u ons werk een goed hart toe draagt, dan is er altijd een mogelijkheid om te helpen met onze activiteiten!

Dus u helpt toch ook? Neem even contact met ons op:

E-mail naar: info.deregenboogvoorgambia@gmail.com of stort uw bijdrage op ons rekeningnummer NL 75 INGB 0000708807                   t.n.v. Stichting De regenboog voor Gambia of stuur een berichtje via onze Facebook pagina. Voor telefonisch contact zie pagina “Contact” in de rubriek Communicatie.